Chú ý :

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ: OPTIMUS

OPEN BETA: 19H 03/02

Chưa Ra Mắt

EXP: 5000 , DROP: 40%

CHƯA RA MẮT

EXP 5000 , DROP 40%