Chú ý :

Chơi máy chủ nào tải máy chủ đó nhé anh em

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ: CANABIS

OPEN BETA: 10H 24/09

CHƯA RA MẮT

EXP: 5000 , DROP: 40%

CHƯA RA MẮT

EXP 5000 , DROP 40%